Có phải "Bu Kim" và "Kim Bu" trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đều có cùng một nghĩa nhưng sự khác biệt duy nhất giữa hai từ này là chính tả?


Câu trả lời 1:

Cả hai đều có ý nghĩa là ai / cái này? nhưng tốt hơn hết là dùng sử dụng Bu Bu Kim. Trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nói chung nhấn mạnh vào từ cuối cùng hoặc từ trước cuối cùng.

Ví dụ:

Tôi đặt cường độ của mình trong tâm trí cho giấc mơ của tôi.

Tôi đặt sự hiện diện của tôi mãnh liệt cho giấc mơ của tôi.

Cả hai đều có nghĩa là tôi đã làm tất cả những gì có thể cho giấc mơ của mình nhưng câu đầu tiên nhấn mạnh vào điều tốt nhất của tôi trong khi thứ hai nhấn mạnh vào giấc mơ của tôi.

Khi bạn nói về Kim Kim Nghi, bạn thực sự đang hạ thấp người mà bạn đang hỏi về vì từ đó bu thường không được sử dụng cho mọi người.