Sự khác biệt giữa thiết kế 2D và 3D là gì?


Câu trả lời 1:

Sự khác biệt giữa thiết kế 2-D và 3-D là 2-D phẳng và chỉ có hai chiều, trong khi thiết kế 3-D cho phép độ sâu và xoay.

1) Internet - Khi in 2D phát triển, không có internet. Và vì không có internet nên không có chợ internet. Với In 3D, người ta có thể mua máy in, thiết kế 3D hoặc thời gian trên máy của người khác.

2) Dữ liệu lớn. In 3D có thể được thực hiện trong một môi trường trực tuyến. Bản vẽ có thể được mua trong môi trường đó. Các sản phẩm và dịch vụ in 3D được mua và bán hầu như.

Đối với thiết kế in ấn 3d Trang chủ - Tập đoàn Centrum