Sự khác biệt giữa tính cách ENTP 7w6 và 7w8 là gì?


Câu trả lời 1:

Bắt đầu với Enneagram # 7 (ESTP) nexus, cảm giác hồi hộp khi tìm kiếm 'ham muốn cuộc sống' 'đi tìm' 'manchild', người tìm kiếm sự hài lòng về vật chất như mục tiêu của mình, sử dụng Tư duy hướng nội để đánh giá khả năng của mình. 8 (ENTJ); trong khi cho vay thần kinh đến số 6 rụt rè (ISTJ). Vì ngày 5/6/7/8 của Enneagram được coi là những người suy nghĩ về vua, nên Tư duy của MBTI sẽ điều chỉnh cho đến khi các bộ kỹ năng được áp dụng. # 5/6 là hướng nội, trong khi # 7/8 là hướng ngoại. # 5/7 trình bày với tư cách là Perceivers ở chỗ họ mở rộng các tùy chọn tự sướng, trong khi # 6/8 là Judger không thể nghỉ ngơi cho đến khi họ hoàn thành công việc. Chìa khóa cho tất cả các loại là phản ứng của họ đối với sự cần thiết và phát minh bắt nguồn từ sự khắt khe rõ ràng của nó. Theo kiểu suy nghĩ, # 5/6/7/8 luôn có thể giải phóng cảm xúc của họ để đáp ứng vấn đề trước mắt.


Câu trả lời 2:

Có pdf sách enneagram trực tuyến đi vào sự khác biệt.

7w8 quyết đoán hơn, 7w6 thiên về bảo mật, cả hai đều thích vui vẻ, cả hai đều là những người hòa đồng tự nhiên và chăm sóc cho nhóm một cách hứa hẹn, mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy. Có rất nhiều thông tin trực tuyến somi không biết làm thế nào bạn bỏ lỡ tất cả dữ liệu đó