Sự khác biệt giữa một người tự ám ảnh và một người yêu bản thân là gì?


Câu trả lời 1:

Tự ám ảnh: - "Những gì bạn đã làm là sai bạn biết"

Vâng, bạn không bao giờ có thể sai, Bạn đã nhìn thấy nó sai cách

Tự yêu thương: - những gì bạn đã làm là sai bạn biết "

Vâng, tôi đã làm nó theo cách tốt nhất có thể và theo cách mà tôi nghĩ rằng tôi đã làm đúng. Bạn cũng có thể đúng.

LINE BOTTOM

SO: - Không thực sự quan tâm đến những gì người khác nghĩ và muốn và đặt bản thân lên trên tất cả

SL: - Suy nghĩ về bản thân rất cao nhưng cởi mở với những lời chỉ trích và lắng nghe những gì mọi người nói