Sự khác biệt giữa lưu trữ web và đăng ký tên miền là gì?


Câu trả lời 1:

Web Hosting: Đây là dịch vụ xuất bản trang web của bạn trực tuyến. Nó lưu trữ dữ liệu để giữ cho trang web của bạn luôn hoạt động cho người dùng của bạn trên toàn cầu. Thời gian hoạt động, Tốc độ mạng và Băng thông là các khía cạnh quan trọng cần được xem xét khi chọn máy chủ web.

Có một số người chơi chính của lưu trữ web như người đăng ký, người đăng ký, người đăng ký, Trung tâm dữ liệu, Nhà cung cấp dịch vụ.

Đăng ký tên miền: Một tên miền là địa chỉ web duy nhất được cung cấp cho mỗi người đăng ký. Một tên miền là chìa khóa để kinh doanh trên toàn thế giới thông qua Internet. Bước đầu tiên được thực hiện để lưu trữ một trang web, mỗi tên miền phải được đăng ký để lưu trữ trực tuyến và duy trì tính duy nhất


Câu trả lời 2:

Xin chào,

Đó là sự khác biệt lớn giữa họ. Như tên cho thấy nó có sự khác biệt rất lớn trong cả hai.

Để tôi nói cho bạn biết

Web Hosting có nghĩa là lưu trữ trang web của bạn trên máy chủ nghĩa là tất cả dữ liệu liên quan đến trang web của bạn đều do bạn cung cấp và cũng có thể xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn (trong trường hợp có lỗi xảy ra). Lưu trữ web có nghĩa là hiển thị trang web của bạn vào WWW. Mọi người đều có thể xem trang web của bạn bằng tên trang web của bạn.

Đăng ký tên miền có nghĩa là mua tên miền và chỉ cần đăng ký nó bằng tên trang web của bạn như là Ví dụ, ví dụ là tên trang web của bạn bây giờ bạn muốn mua tên miền này. Bạn cần phải đăng ký trang web với ví dụ.com.com khi bạn đã đăng ký với tên miền này thì tên miền này được đặt tên là tên miền của bạn. Nó sẽ không lưu trữ nó chỉ đăng ký tên miền của bạn như tên của bạn.

Cảm ơn bạn.


Câu trả lời 3:

Tôi sẽ giải thích điều này cho bạn bằng ngôn ngữ rất đơn giản.

Lưu trữ web là không gian máy chủ nơi bạn lưu trữ dữ liệu trang web của mình (tệp trang web, cơ sở dữ liệu và email) và tên miền là địa chỉ trang web của bạn (URL) đó là abc. com hoặc xyx. com ví dụ yahoo. com hạn ngạch google .com. com

không chỉ có .com mà còn có 100 phần mở rộng tên miền để lựa chọn nhưng .com là phần mở rộng phổ biến nhất.

sameway trong lưu trữ, bạn có thể mua lưu trữ chia sẻ (không gian máy chủ nhỏ) cho trang web nhỏ đến VPS và máy chủ chuyên dụng.

[1]

Chú thích

[1] HostPlax.com: Miền và Hosting rẻ nhất | Tên miền miễn phí | SSL miễn phí