Sự khác biệt giữa RAM và ROM là gì?


Câu trả lời 1:

Sự khác biệt giữa RAM và RAM như sau

  • RAM (bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) có nghĩa là lưu trữ tạm thời trong đó ROM (bộ nhớ chỉ đọc) có nghĩa là lưu trữ vĩnh viễn. Chip chip rất dễ bay hơi, có nghĩa là khi tắt nguồn, nó sẽ mất thông tin lưu giữ trước đó, trong khi ROM không -volility nó không làm mất bất kỳ thông tin nào mặc dù đã tắt nguồn. Chip được sử dụng trong các hoạt động bình thường của máy tính, trong đó chip ROM được sử dụng chủ yếu cho quá trình khởi động máy tính. Việc ghi dữ liệu vào RAM nhanh hơn ROM

Hình dưới đây cho thấy các chip RAM và ROM trông như thế nào


Câu trả lời 2:

Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM):

Sau ổ cứng từ tính hoặc SSD, RAM là phần bộ nhớ lớn nhất tồn tại trên phần cứng máy tính. RAM được sử dụng để lưu trữ các chương trình và dữ liệu đang được CPU sử dụng trong thời gian thực. Dữ liệu trên bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên có thể được đọc, ghi và xóa bất kỳ số lần nào.

Đó là một bộ nhớ dễ bay hơi, có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ trong RAM sẽ bốc hơi ngay khi bạn cắt điện. Đó là một trong những lý do bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên không thể được sử dụng như một bộ lưu trữ vĩnh viễn mặc dù thực tế là nó nhanh hơn các ổ cứng dựa trên đĩa từ truyền thống.

Các loại RAM:

  • RAM tĩnh. RAM RAM.

SRAM (RAM tĩnh): Nó lưu trữ một chút dữ liệu bằng cách sử dụng trạng thái của một ô nhớ sáu bóng bán dẫn. SRAM là cách nhanh hơn DRAM, nhưng tốn kém hơn.

DRAM (RAM động): Nó lưu trữ một dữ liệu bit bằng cách sử dụng một cặp bóng bán dẫn và tụ điện tạo thành một tế bào bộ nhớ DRAM.

Bộ nhớ chỉ đọc (ROM):

Một loại bộ nhớ đáng chú ý khác có trên máy tính là ROM. Như tên cho thấy, dữ liệu trên bộ nhớ chỉ có thể được đọc bởi máy tính. Vậy, lý do những chip nhớ chỉ đọc này được sử dụng khi chúng ta có chip RAM là gì?

ROM là bộ nhớ không bay hơi, nó không quên dữ liệu ngay cả khi nguồn điện bị loại bỏ. ROM được sử dụng để lưu trữ phần sụn cho phần cứng mà hầu như không nhận được bất kỳ bản cập nhật thông thường nào, ví dụ, BIOS.

Dữ liệu trên dạng ROM truyền thống được kết nối cứng với nó tức là được ghi tại thời điểm sản xuất. Theo thời gian, bộ nhớ chỉ đọc đã được phát triển để hỗ trợ xóa và ghi lại dữ liệu, mặc dù vậy, nó không thể đạt được mức hiệu quả của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.

Các loại ROM:

  • Mặt nạ ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mặt nạ ROM: Đây là loại ROM mà dữ liệu được ghi trong quá trình sản xuất chip bộ nhớ.

PROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình): Dữ liệu được ghi sau khi chip bộ nhớ được tạo. Nó không dễ bay hơi.

EPROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình xóa được): Dữ liệu trên chip bộ nhớ không bay hơi này có thể bị xóa bằng cách phơi nó dưới ánh sáng tia cực tím cường độ cao.

EEPROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình có thể xóa bằng điện): Dữ liệu trên chip bộ nhớ không bay hơi này có thể được xóa bằng điện bằng cách sử dụng phát xạ điện tử trường (đường hầm Fowler từ Nordheim). Các EEPROM hiện đại khá hiệu quả về khả năng đọc-ghi.

Các loại được đề cập ở trên là ROM dựa trên chất bán dẫn. Phương tiện lưu trữ quang như CD-ROM cũng là một dạng bộ nhớ chỉ đọc.

Cảm ơn vì A2A ..


Câu trả lời 3:

Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM):

Sau ổ cứng từ tính hoặc SSD, RAM là phần bộ nhớ lớn nhất tồn tại trên phần cứng máy tính. RAM được sử dụng để lưu trữ các chương trình và dữ liệu đang được CPU sử dụng trong thời gian thực. Dữ liệu trên bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên có thể được đọc, ghi và xóa bất kỳ số lần nào.

Đó là một bộ nhớ dễ bay hơi, có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ trong RAM sẽ bốc hơi ngay khi bạn cắt điện. Đó là một trong những lý do bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên không thể được sử dụng như một bộ lưu trữ vĩnh viễn mặc dù thực tế là nó nhanh hơn các ổ cứng dựa trên đĩa từ truyền thống.

Các loại RAM:

  • RAM tĩnh. RAM RAM.

SRAM (RAM tĩnh): Nó lưu trữ một chút dữ liệu bằng cách sử dụng trạng thái của một ô nhớ sáu bóng bán dẫn. SRAM là cách nhanh hơn DRAM, nhưng tốn kém hơn.

DRAM (RAM động): Nó lưu trữ một dữ liệu bit bằng cách sử dụng một cặp bóng bán dẫn và tụ điện tạo thành một tế bào bộ nhớ DRAM.

Bộ nhớ chỉ đọc (ROM):

Một loại bộ nhớ đáng chú ý khác có trên máy tính là ROM. Như tên cho thấy, dữ liệu trên bộ nhớ chỉ có thể được đọc bởi máy tính. Vậy, lý do những chip nhớ chỉ đọc này được sử dụng khi chúng ta có chip RAM là gì?

ROM là bộ nhớ không bay hơi, nó không quên dữ liệu ngay cả khi nguồn điện bị loại bỏ. ROM được sử dụng để lưu trữ phần sụn cho phần cứng mà hầu như không nhận được bất kỳ bản cập nhật thông thường nào, ví dụ, BIOS.

Dữ liệu trên dạng ROM truyền thống được kết nối cứng với nó tức là được ghi tại thời điểm sản xuất. Theo thời gian, bộ nhớ chỉ đọc đã được phát triển để hỗ trợ xóa và ghi lại dữ liệu, mặc dù vậy, nó không thể đạt được mức hiệu quả của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.

Các loại ROM:

  • Mặt nạ ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mặt nạ ROM: Đây là loại ROM mà dữ liệu được ghi trong quá trình sản xuất chip bộ nhớ.

PROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình): Dữ liệu được ghi sau khi chip bộ nhớ được tạo. Nó không dễ bay hơi.

EPROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình xóa được): Dữ liệu trên chip bộ nhớ không bay hơi này có thể bị xóa bằng cách phơi nó dưới ánh sáng tia cực tím cường độ cao.

EEPROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình có thể xóa bằng điện): Dữ liệu trên chip bộ nhớ không bay hơi này có thể được xóa bằng điện bằng cách sử dụng phát xạ điện tử trường (đường hầm Fowler từ Nordheim). Các EEPROM hiện đại khá hiệu quả về khả năng đọc-ghi.

Các loại được đề cập ở trên là ROM dựa trên chất bán dẫn. Phương tiện lưu trữ quang như CD-ROM cũng là một dạng bộ nhớ chỉ đọc.

Cảm ơn vì A2A ..


Câu trả lời 4:

Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM):

Sau ổ cứng từ tính hoặc SSD, RAM là phần bộ nhớ lớn nhất tồn tại trên phần cứng máy tính. RAM được sử dụng để lưu trữ các chương trình và dữ liệu đang được CPU sử dụng trong thời gian thực. Dữ liệu trên bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên có thể được đọc, ghi và xóa bất kỳ số lần nào.

Đó là một bộ nhớ dễ bay hơi, có nghĩa là dữ liệu được lưu trữ trong RAM sẽ bốc hơi ngay khi bạn cắt điện. Đó là một trong những lý do bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên không thể được sử dụng như một bộ lưu trữ vĩnh viễn mặc dù thực tế là nó nhanh hơn các ổ cứng dựa trên đĩa từ truyền thống.

Các loại RAM:

  • RAM tĩnh. RAM RAM.

SRAM (RAM tĩnh): Nó lưu trữ một chút dữ liệu bằng cách sử dụng trạng thái của một ô nhớ sáu bóng bán dẫn. SRAM là cách nhanh hơn DRAM, nhưng tốn kém hơn.

DRAM (RAM động): Nó lưu trữ một dữ liệu bit bằng cách sử dụng một cặp bóng bán dẫn và tụ điện tạo thành một tế bào bộ nhớ DRAM.

Bộ nhớ chỉ đọc (ROM):

Một loại bộ nhớ đáng chú ý khác có trên máy tính là ROM. Như tên cho thấy, dữ liệu trên bộ nhớ chỉ có thể được đọc bởi máy tính. Vậy, lý do những chip nhớ chỉ đọc này được sử dụng khi chúng ta có chip RAM là gì?

ROM là bộ nhớ không bay hơi, nó không quên dữ liệu ngay cả khi nguồn điện bị loại bỏ. ROM được sử dụng để lưu trữ phần sụn cho phần cứng mà hầu như không nhận được bất kỳ bản cập nhật thông thường nào, ví dụ, BIOS.

Dữ liệu trên dạng ROM truyền thống được kết nối cứng với nó tức là được ghi tại thời điểm sản xuất. Theo thời gian, bộ nhớ chỉ đọc đã được phát triển để hỗ trợ xóa và ghi lại dữ liệu, mặc dù vậy, nó không thể đạt được mức hiệu quả của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên.

Các loại ROM:

  • Mặt nạ ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mặt nạ ROM: Đây là loại ROM mà dữ liệu được ghi trong quá trình sản xuất chip bộ nhớ.

PROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình): Dữ liệu được ghi sau khi chip bộ nhớ được tạo. Nó không dễ bay hơi.

EPROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình xóa được): Dữ liệu trên chip bộ nhớ không bay hơi này có thể bị xóa bằng cách phơi nó dưới ánh sáng tia cực tím cường độ cao.

EEPROM (Bộ nhớ chỉ đọc có thể lập trình có thể xóa bằng điện): Dữ liệu trên chip bộ nhớ không bay hơi này có thể được xóa bằng điện bằng cách sử dụng phát xạ điện tử trường (đường hầm Fowler từ Nordheim). Các EEPROM hiện đại khá hiệu quả về khả năng đọc-ghi.

Các loại được đề cập ở trên là ROM dựa trên chất bán dẫn. Phương tiện lưu trữ quang như CD-ROM cũng là một dạng bộ nhớ chỉ đọc.

Cảm ơn vì A2A ..